Gegevensbeschermingsbeleid

Gegevensbeschermingsbeleid

De gegevens op dit formulier worden verwerkt door Laufen Benelux, waarvan de details hieronder verschijnen:
Bedrijfsnaam: Laufen Benelux
Adres: Meidoornkade 2A, 3992 AE Houten
Tel .: +31 33 450 2090
E-mail: gdpr@roca.net

Deze gegevens worden verwerkt voor het afhandelen en beheren van de verzoeken die u via onze website kunt indienen en, als u deze autoriseert, voor het verzenden van marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn. De wettelijke basis voor de verwerking is om de gevraagde service te leveren en, voor de advertentiecommunicatie, uw toestemming.

Het verkrijgen van genoemde gegevens is volledig noodzakelijk om de gevraagde services te bieden. Anders zou het niet mogelijk zijn om uw relatie als klant van Roca vast te stellen. Gegevens over de overdracht van elektronische marketingcommunicatie zijn daarentegen niet essentieel voor het handhaven van de contractuele relatie. Er worden geen automatische beslissingen over hetzelfde genomen en de verwerking vindt plaats binnen de Europese Unie. Alleen die derde partijen waartoe Laufen Benelux wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken, hebben toegang tot dezelfde gegevens, evenals die bedrijven die mogelijk zijn belast met de interne beheersdiensten van het bedrijf.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt gedurende de tijd dat dit noodzakelijk, nuttig en toepasselijk is en in ieder geval gedurende de periode die wettelijk is vereist na het einde van de contractuele relatie. Zodra de relatie is beëindigd, worden de gegevens uitsluitend bewaard voor de doeleinden en voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen en worden ze naar behoren geblokkeerd. In het bijzonder zullen ze geblokkeerd blijven gedurende een periode van niet meer dan vijf jaar na het einde van de contractuele relatie.

Onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de huidige wetgeving, kunt u de rechten op toegang, rectificatie of verwijdering uitoefenen en tevens verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt, bezwaar maken tegen verwerking, vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan of herroep uw toestemming, door een e-mail te sturen naar gdpr@roca.net . U kunt ook een claim indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming of bij het agentschap van het betreffende land.

Wettelijke mededeling