Duurzame productieprocessen

Duurzame productieprocessen

Eco Roca streeft ernaar onze eerbied voor het milieu in elk van onze productieprocessen te integreren

Toewijding aan de planeet maakt deel uit van onze filosofie en onze dagelijkse activiteiten. Vanuit deze veronderstelling is het Roca Loves the Planet-concept tot stand gekomen. Dit concept is niet alleen terug te vinden in alle productieprocessen in onze fabriek, maar ook in de ontwikkeling van onze producten en de sociale activiteiten van het bedrijf.

Onze productieprocessen kennen sinds de start van de ontwikkeling van het Eco-Roca-project in 2008 twee hoofddoelen: een verlaging van de CO2-uitstoot met 25% voor 2014 (in vergelijking met de uitstoot gemeten in 2006) en het beheer van afvalvrije industriële processen via ons Zero Waste-programma.

 

 

Roca is er wat betreft het eerste doel, de vermindering van de CO2-uitstoot, in de loop van de periode van 2006 tot 2010 in geslaagd om de gasconsumptie met 14,9% en de elektriciteitsconsumptie met 4,6% te verlagen. Deze verbetering houdt in dat we een uitstoot van 52.750 ton CO2 in de atmosfeer hebben voorkomen. Deze cijfers zijn veelbetekenend, aangezien de gasconsumptie ongeveer 90% van de uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigt die voortvloeien uit productieprocessen.

Wat betreft het tweede doel, het Zero Waste-programma om industriële processen te realiseren die geen materieel afval produceren, is 75% van het plan tot op heden nageleefd.

 

Ons bedrijf