Waar kunt u ons vinden

Contactformulier

Hierbij informeren wij u dat, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens van 15/1999 van 13 december van Spanje, uw gegevens zijn opgenomen in een bestand onder verantwoordelijkheid van ROCA. Deze informatie wordt met de grootst mogelijke geheimhouding, vertrouwelijkheid en beveiliging behandeld in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Daarnaast informeren we u dat uw gegevens ook worden opgenomen in het bestand van ROCA-cliënten en -gebruikers. U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet uitoefen door te schrijven naar: Roca Sanitario, S.A. Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, Spanje.